Stichting Mizik Vivan is aangewezen als ANBI-Cultuur. Wat betekent dit?

Algemeen nut beogende instellingen

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften.

Extra stimulans voor culturele ANBI

Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze ANBI de status culturele ANBI krijgen. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden, moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Voor donateurs van culturele ANBI's geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek. Hierdoor worden giften aan culturele ANBI's gestimuleerd. Deze maatregel moet nog worden goedgekeurd door de Europese Commissie. De belastingdienst verwacht zomer 2012 hierover meer duidelijkheid. Na goedkeuring van de maatregel mogen donateurs van culturele ANBI's de extra giftenaftrek toepassen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012.

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?

Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI's een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

ANBI en culturele ANBI opzoeken

Wilt u weten of de belastingdienst een bepaalde instelling heeft aangewezen als ANBI? Gebruik dan het programma 'ANBI opzoeken'. Als achter de naam van de instelling in de kolom activiteit 'Cultuur' is vermeld, dan heeft deze ANBI de status van culturele ANBI gekregen.

Mizik Vivan Foundation